fbpx

ZESSTOS – Termomodernizacja, Fotowoltaika, Pompy Ciepła, Magazyn Energii

Mój Prąd 5.0 – Program Dotacyjny

Mój Prąd 5.0 zakończył etap przyjmowania zgłoszeń. Teraz czekamy na otwarcie 6. edycji programu!

Mój Prąd to program, który w dużym stopniu przyczynił się do popularyzacji fotowoltaiki w Polsce. Pierwsze trzy edycje oferowały wsparcie wyłącznie do elektrowni słonecznych, czwarta i piąta została dodatkowo wzbogacona o magazyny energii, ciepła oraz HEMS, czyli domowe systemy zarządzania energią. 22 kwietnia 2023 r. w Międzynarodowy Dzień Ziemi rozpoczyna się kolejna, 5. edycja programu. Na jaką dotację kwotę dotacji można liczyć z Mój Prąd 5.0?

Aktualizacja 14.12.2023

Nabór V edycji programu Mój Prąd ZAMKNIĘTY.

Z powodu wyczerpania się środków przewidzianych na wypłatę dotacji, nabór wniosków do V edycji programu Mój Prąd został zamknięty (planowo miał zakończyć się 22 grudnia 2023 r.). Planowane jest uruchomienie kolejnego (szóstego) naboru wniosków o dofinansowanie.

Dodatkowe 450 mln zł na Mój Prąd 5.0

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło, że budżet programu Mój Prąd 5.0 zostanie znacząco rozszerzony. Wsparcie dla prosumentów, którzy biorą udział w tegorocznej edycji programu, wzrośnie niemal dwukrotnie!

Program „Mój Prąd 5.0” został uruchomiony w dniu 22 kwietnia 2023 roku z pierwotnym budżetem w wysokości 100 mln zł. Ze względu na znaczną liczbę składanych wniosków, Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło zwiększenie budżetu o kolejne 400 mln zł. Obecnie rząd planuje dalsze zwiększenie tej kwoty o 450 mln złotych. To oznacza, że budżet tej edycji wyniesie aż 950 mln zł!

Wsparcie finansowe w ramach nowej edycji programu Mój Prąd 5.0 nie jest ograniczone wyłącznie do projektów związanych z fotowoltaiką, magazynem energii. Obejmuje ono również pompy ciepła czy HEMS.

Piąta edycja ma potrwać do 22 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania środków.

Mój Prąd 5.0 – Dla kogo?

Program dopłat adresowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. O dopłatę z programu Mój Prąd 5.0 ubiegać się mogą prosumenci, rozliczający się w net-billingu. Rozliczający się w starym systemie, mogą otrzymać wsparcie zmieniając system opustów na net-billing.

W Mój Prąd 5.0 wyróżniono 3 grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:

  1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.
  2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na net-billing.
  3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:
  • mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.,
  • zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing,
  • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie Mój Prąd.

Mój Prąd 5.0 – Na co dotacja?

Jak już wspomnieliśmy, w pierwszych trzech edycjach wsparcie obejmowało wyłącznie instalacje fotowoltaiczne. Czwarta i piąta edycja programu to krok w kierunku efektywnej i bezpiecznej energetyki.

Mój Prąd oferuje więc dodatkowo środki na magazyny energii, ciepła oraz HEMS/EMS.

W dobie kryzysu energetycznego czy rosnących problemów z infrastrukturą sieciową, samowystarczalne gospodarstwa domowe, wytwarzające energię i w jak największym stopniu ją konsumujące, są wysoce pożądane.

Mój Prąd 5.0 obok fotowoltaiki współfinansuje magazyny energii, HEMS, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.

Wysokość dotacji Mój Prąd 5.0 – na ile można liczyć?

W 5. edycji programu Mój Prąd prosumenci mogą liczyć na maksymalne wsparcie rzędu 58 tys. zł. W ramach projektu można otrzymać dotację do 50% kosztów kwalifikowanych. Poniższa tabela przedstawia dokładne kwoty.

Na co? Kwota dotacji
mikroinstalacja fotowoltaiczna do 6 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)
mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe do 7 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców), do 3 000 zł (grupa 3 Wnioskodawców)
magazyn ciepła do 5 000 zł
gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda do 28 500 zł
pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej do 19 400 zł
pompa ciepła powietrze/woda do 12 600 zł
pompa ciepła powietrze/powietrze do 4 400 zł
magazyn energii elektrycznej do 16 000 zł
system zarządzania energią HEMS/EMS do 3 000 zł
kolektory słoneczne c.w.u. do 3 500 zł

Bonus za przejście na net-billing

Wnioskodawcy z grupy 3, czyli osoby rozliczające się w systemie opustów, które skorzystały już z dofinansowania, a teraz chcą dokupić do swojej instalacji fotowoltaicznej np. pompę ciepła czy magazyn energii, mogą otrzymać bonus w postaci 3 tys. zł. Warunkiem jest przejście na net-billing i zakup dodatkowego urządzenia.

Mój Prąd oferuje więc dodatkowo środki na magazyny energii, ciepła oraz HEMS/EMS.

W dobie kryzysu energetycznego czy rosnących problemów z infrastrukturą sieciową, samowystarczalne gospodarstwa domowe, wytwarzające energię i w jak największym stopniu ją konsumujące, są wysoce pożądane.

Mój Prąd 5.0 obok fotowoltaiki współfinansuje magazyny energii, HEMS, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.

W pierwszej odsłonie IV edycji, ze względu na zmiany w prawie wsparcie na samą fotowoltaikę wzrosło do 4 tys. zł, a z dodatkowymi elementami do 5 tys. zł. Maksymalnie prosument inwestujący we wszystkie produkty objęte dotacją mógł otrzymać do 20,5 tys. złotych. Początkowo edycja ta nie cieszyła się dużym zainteresowaniem stąd przedłużono nabór i podwyższono kwotę dofinansowania.

15 grudnia 2022 ruszyła druga odsłona IV edycji, na samą fotowoltaikę dotacja wyniosła już 6 tys. zł, a na system z innymi urządzeniami do 7 tys. zł. Ale największa zmiana dotyczyła magazynów energii – wsparcie wzrosło ponad dwukrotnie – z 7,5 tys. zł na 16 tys. zł. Suma dotacji dla jednego prosumenta sięgnęła nawet 32 tys. złotych! Co więcej, dla wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli wnioski przed tą datą, a dotacje zostały już wypłacone, koszty kwalifikowane zostały ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i wnioskodawcy otrzymali wyrównanie. Jaki był efekt zmian? 15 grudnia Polacy ruszyli po dotacje. Nabór miał potrwać do 31 marca, z powodu wyczerpania budżetu przyjmowanie wniosków zakończono 17 marca.

Kiedy zainstalować fotowoltaikę, żeby skorzystać z dotacji?

Do tej pory, niezależnie od edycji programu, liczyły się wydatki na zakup i montaż instalacji poniesione jeszcze przed wystartowaniem naboru (nawet rok lub dwa). W Mój Prąd 5.0 liczą się wydatki poniesione od 01.02.2020 r.

Czy w kolejnych latach budżet zostanie zwiększony i projekt będzie kontynuowany? A może zastąpi go nowy program?

Mój Prąd 5.0 czy Czyste Powietrze?

W programie Mój Prąd 5.0 w odróżnieniu od Czystego Powietrza nie obowiązują kryteria dochodowe (w Czystym Powietrzu dochód roczny beneficjenta nie może przekroczyć 135 tys. zł). Pieniądze na pompę ciepła w MP 5.0 przysługują nie tylko przy wymianie pieca na paliwo stałe, jak ma to miejsce w programie Czyste Powietrze, zatem o dotację mogą starać się także właściciele kotłów gazowych. Należy pamiętać, że Czyste Powietrze nie obejmuje magazynów energii i HEMS, więc jeżeli zależy Ci na tych urządzeniach, korzystniejszą opcją będzie dla Ciebie Mój Prąd. Jeśli chodzi o kwoty wsparcia na fotowoltaikę czy pompy ciepła w programie Mój Prąd 5.0 są podobne do tych z podstawowego poziomu dofinansowania w programie Czyste Powietrze i obrazuje je poniższa tabela.

Mój Prąd 5.0 vs Czyste Powietrze
Kwota dotacji Mój Prąd 5.0 Czyste Powietrze
Fotowoltaika do 7000 zł do 6 000 zł
Pompa ciepła gruntowa do 28 500 zł do 28 000 zł
Pompa ciepła powietrze-woda do 12 600 zł do 12 600 zł
Pompa ciepła powietrze-woda (podwyższona klasa energetyczna) do 19 400 zł do 19 400 zł
Pompa ciepła powietrze-powietrze do 4 400 zł do 4 400 zł

Nie można jednoznacznie stwierdzić, który z programów opłaca się bardziej. Zależy to m.in. od rodzaju inwestycji oraz od poziomu dofinansowania na jakie kwalifikujesz się w programie Czyste Powietrze.

Oprócz jednego wyjątku, dofinansowań z obu programów nie można łączyć. Zgodnie ze zmianami, które weszły w życie 20 października 2023 r., ze wsparcia finansowego oferowanego przez Mój Prąd mogą skorzystać również beneficjenci Czystego Powietrza lub programów gminnych, którzy pozyskali w ten sposób dofinansowanie na swoją instalację fotowoltaiczną.

Jeśli spełniają odpowiednie kryteria, mogą ubiegać się o środki na dodatkowe produkty z MP 5.0

Warunki przyznania dotacji obejmują:

  • Przyłączenie i opłacenie instalacji dofinansowanej z innych środków publicznych w okresie kwalifikowalności kosztów, tj. od 1 lutego 2020 roku,
  • Zmiana sposobu rozliczania na net-billing,
  • Wskazanie we wniosku dodatkowego urządzenia lub urządzeń, czyli magazynu energii, pompy ciepła, magazynu ciepła, systemu HEMS czy kolektorów słonecznych.

Chcesz wiedzieć czy spełniasz warunki dotacji i jakie wsparcie będzie dla Ciebie najkorzystniejsze? Umów się na spotkanie z naszym doradcą i dowiedz się więcej o możliwościach uzyskania dotacji.

Jak zdążyć?

Nabór w programie Mój Prąd 5.0 od 22 kwietnia 2023 r. Nie zwlekaj i postaw na darmową energię ze słońca już teraz. Im bardziej odkładasz w czasie inwestycję, tym jej cena w związku z inflacją i niestabilną światową sytuacją gospodarczą może wzrosnąć i dotacja pokryje mniejszą jej część. Szybka decyzja o inwestycji to też większa pewność, że zdążysz przed wyczerpaniem puli środków.

Skontaktuj się z nami, a dobierzemy urządzenia dopasowane do Twoich potrzeb, a także pomożemy złożyć wniosek o dotację. Postaw na nasze doświadczenie, unikniesz formalności i zaoszczędź swój czas, a my zajmiemy się wszystkim kompleksowo!