fbpx

ZESSTOS – Termomodernizacja, Fotowoltaika, Pompy Ciepła, Magazyn Energii

PROGRAM UBEZPIECZENIA

GRATIS! 3-LATA UBEZPIECZENIA

DLA INDYWIDUALNEGO KLIENTA PRZY INSTALACJI FOTOWOLTAIKI

Przedmiotem ubezpieczenia są:

panele fotowoltaiczne
wraz z instalacją i wyposażeniem technicznym umożliwiającym ich
użytkowanie, zainstalowane we wskazanym w polisie miejscu
ubezpieczenia:
na budynku mieszkalnym,
na budynku gospodarczym,
bądź wolnostojąco na wyznaczonym terenie.
*oferta dla klienta indywidualnego

Gratis 3-lata Ubezpieczenia obejmuje Pakiet 1.

1. Ryzyka podstawowe

grad i deszcz, napór śniegu, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, eksplozja, przepięcie, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek obiektów, upadek statku powietrznego, zapadanie się ziemi, zalanie.

2. Ryzyka kradzieżowe

a. utrata lub zaginięcie wskutek kradzieży
b. rabunek
c. dewastacja

Jeżeli interesuje Cię rozszerzenie ubezpieczenia o Pakiet 2, oferujemy taką możliwość. Skontaktuj się z nami po więcej szczegółów

Kwota rozszerzenia jest uzależniona od wielkości instalacji.

1. Ryzyka nienazwane oraz inne

2. Pokrycie kosztów

3. OC z tytułu posiadania mienia

4. Ubezpieczenie straty w produkcji energii elektrycznej

GRATIS! 3-Lata Ubezpieczenia!